Salvemos Sanxenxo

18 junho 2006

Noticia Bomba

  • As expropiacións poñen en pé de guerra aos veciños

O boom urbanístico que nos últimos anos vive Galicia está disparando os conflitos cos pequenos propietarios na terra do minifundio. Os expedientes que chegan aos xurados provinciais de expropiacións non paran de crecer.

O principal motivo, segundo diversas fontes xurídicas consultadas, son os baixos prezos que fixan as administracións locais, que adoitan realizar taxacións á baixa favorecendo, en moitos casos, os intereses das promotoras.

O proceso adoita comezar cando un Concello decide que nunha determinada zona pódese construír unha urbanización e establece que tipo de sistema utilizarase. Un dos máis habituais é o da xunta de compensación. As empresas van comprando terreos ata obter polo menos o 50% da superficie que necesitan. Despois intentan que o resto dos propietarios convértanse tamén en promotores da obra e paguen os gastos das rúas, saneamento e outras instalacións. A cambio poderán recibir unha ou varias vivendas segundo o chan que cedan. Para aqueles que teñan os recursos suficientes para investir, a recalificación dos terreos pode converterse en todo un negocio, pero non todos os afectados teñen diñeiro. E aquí é onde comezan os problemas.

O prezo Xusto

Os que non queiran ou poidan sumarse á xunta de compensación serán expropiados. É o Concello o que, segundo a lexislación, debe establecer o Prezo xusto, pero este afástase case sempre dos valores do mercado. Os casos máis sangrantes, aínda que non os máis habituais, ocorren cando hai vivendas por medio.

Dous son principalmente as argucias legais empregadas polos municipios, o valor catastral e a denominada vía de urxencia. Gran parte dos expedientes que chegan ao xurado de expropiación -o primeiro tribunal que pode corrixir o prezo marcado e que, de feito, faio a diario- utilizan a cantidade que figura no catastro. Este adoita estar desatualizado, polo que se pode chegar a ofrecer 10.000 euros por unha vivenda. O uso do valor catastral, ademais, non se corresponde co que marca a lexislación sobre expropiacións, que establece un complexo método de cálculo en base ao que se denomina valor residual.

Ademais, na maior parte dos casos as corporacións locais deciden autorizar expropiacións por vía de urxencia. Esta figura, que contempla a lei como excepción, converteuse na máis frecuente en Galicia e permite botar ao propietario da súa casa ou ocuparlle o seu chan, aínda que aínda non lle pagaron ningún tipo de indemnización. O recurso que lles queda aos afectados é acudir a un contencioso administrativo e que decida un xuíz o prezo que debe pagarse pola propiedade. A xurisprudencia tende a achegar os prezos aos valores de mercado, desautorizando na maior parte dos casos os criterios dos concellos. Pero ata que haxa sentenza poden pasar anos.

“O valor catastral está mal utilizado”

O director xeral de Urbanismo, Ramón Lueje, asegura que “o valor catastral está mal utilizado” para determinar o "Prezo xusto"nunha expropiación. Afirma que a lexislación existente regula claramente os prezos que han de pagarse, pero indica que a Administración autonómica non pode entrar nas valoracións realizadas polos concellos. “Os xurados de expropiación e os tribunais son os encargados”, explica. Lueje recoñece que se está abusando da vía de urxencia nas expropiacións e recalca que esta é excepcional e non debe ser a norma. Pero recorda que os conflitos son inherentes a estes procesos “a expropiación sempre é traumática”

Luís Míguez, profesor titular de Dereito Administrativo da Universidade de Santiago, considera que a lexislación en materia de expropiacións é “extremadamente técnica e complexa”. Míguez afirma que os afectados poden chegar a ter problemas para dar cun bo avogado. “É difícil atopar a alguén que che asesore”, indica. “Quen si saben do tema son as promotoras inmobiliarias”, sinala o profesor de Dereito, para quen sería necesario que a lexislación fose máis clara para evitar os conflitos cos propietarios

0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar comentários [Atom]<< Página inicial