Salvemos Sanxenxo

18 junho 2006

Noticia Bomba

  • A comunidade galega ten un modelo para urbanizar criticado pola UE.
En Valencia o pelotazo urbanístico chegou ata o sobrenome co que popularmente bautizaron ao presidente da Generalitat, Francisco Camps de Golf. A Unión Europea chamou a atención ao Goberno autonómico tras recibir máis de 15.000 queixas de afectados por un método de xestión urbanística que tamén contempla a lexislación galega.

Alí denomínase axente urbanizador e aquí concesión de obra urbanizadora. En Galicia o modelo aínda non calou, pero o seu posible implantación ofrece xa signos de preocupación.
A principal diferenza con outros sistemas é que neste unha empresa promotora pode presentar un proxecto para urbanizar unha zona (crear rúas, saneamento, servizos) sen ter ningún terreo. Aos propietarios fáiselles unha oferta de compra, a miúdo moi baixa, e se non queren ou non poden participar na obra se lles expropia.


O director xeral de Urbanismo da Xunta, Ramón Lueje, asegura que este modelo non é moi frecuente na comunidade pola súa novidade e o escaso tempo de vixencia da lei, aprobada en 2002. Lueje recoñece que este método "non é a panacea dos sistemas de expropiación", pero indica que "non hai que demonizalo". Recorda, ademais, que no caso valenciano é o único que existe, mentres aquí conviven outros sistemas.


"Lueje comprométese a que a Xunta vai vixiar que non se cometan abusos. Na súa opinión, os problemas que xurdiron na Comunidade Valenciana non teñen tanto que ver co modelo de xestión urbanística como cunha mal formulación realizada polas administracións, que non tiveron en conta en moitas ocasiones criterios de sostenibilidade, nin de respecto ao medio ambiente á hora de recalificar terreos"("señor Lueje se empezamos asi mal asunto"). "No control da actividade planificadora a Consellería ten moito que dicir e estao dicindo", sinala Lueje, quen recorda que o departamento autonómico traballa no plan de ordenación territorial do litoral que afectará aos municipios costeiros.

0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar comentários [Atom]<< Página inicial