Salvemos Sanxenxo

18 junho 2006

Noticias Bomba

O FMI (Fondo Monetario Internacional) di que a lei española incentiva aos municipios a especular co chan

Efe. Washington (EEUU).
Xoves, 15 de xuño de 2006

O FMI sinalou o xoves que a lei española dá aos municipios e comunidades autónomas un incentivo para limitar a oferta de terreos urbanizables e causar unha subida nos prezos da vivenda, nun estudo no que alertou da sobrevaloración dos inmobles.

O Fondo Monetario Internacional (FMI) chegou a esta conclusión nun informe elaborado polos seus expertos segundo os datos dispoñibles ata maio e que foi divulgado hoxe xunto cunha análise do Consello Executivo do organismo sobre a economía española.

Os economistas desa entidade calcularon que ás autoridades locais e rexionais españolas interésalles a subida do prezo dos inmobles, xa que recollen taxas en base ao seu valor.

Estas inclúen o imposto de transmisións patrimoniais onerosas, que paga o vendedor á comunidade autónoma, así como o imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana e o imposto sobre bens inmobles, que van ás arcas dos municipios.

Dado que son os propios municipios os que determinan se pódese construír nun terreo ou non, convenlles reducir a oferta de solares residenciais ou comerciais para que alcancen un valor maior, argumentou o organismo.

O FMI mencionou ese "incentivo negativo" como unha das razóns que explican a extraordinaria subida dos prezos da vivenda en España desde a segunda metade dos 90, unha das maiores alzas rexistradas nos países industrializados.

O Fondo alerta desde fai varios anos de que ese incremento é desproporcionado. No estudo publicado o xoves non ofrece un cálculo propio do nivel de desaxuste dos prezos inmobiliarios, senón que cita outros de terceiros que van do 24 ao 60 por cento de sobrevaloración.

"Signos de ralentización"

No entanto, o organismo recalcou que o ritmo de crecemento "mostra algúns signos de ralentización". Como proba, recordou que o aumento do 17,1% no primeiro trimestre de 2005 reduciuse ao 12,6% no último trimestre do ano, ambas cifras en termos anuais.

O organismo considera que haberá unha ralentización do mercado a medio prazo, pero non deu predicións máis exactas.

A vivenda aumentou un 12% de marzo de 2005 a marzo de 2006, segundo os últimos datos feitos públicos polo Goberno español.

Ademais de por a restrición da oferta do chan, a subida nos últimos anos explícase polas desgravacións tributarias pola compra de vivendas, a xuízo do Fondo.

A institución tamén apuntou á debilidade do mercado de vivendas de aluguer, derivada dos problemas legais para botar a inquilinos problemáticos e da posibilidade que teñen os inquilinos de alargar os contratos polo menos por cinco anos, polo que algúns donos prefiren non arrendar as súas vivendas.

O estudo alerta de que unha baixada nos prezos inmobiliarios terían graves efectos na economía española, especialmente por unha previsible redución no emprego, xa que o 13% dos traballadores están ligados ao sector da construción.

Ademais, elevaría a débeda dos fogares, dado que a maioría teñen hipotecas a interese variable, e reducirían a confianza dos consumidores.

Aínda así, o Fondo cre que o sistema financeiro español "parece" o suficientemente resistente para capear unha situación como esa e absorber un previsible aumento na morosidade.

O estudo recomenda ao Banco de España que publique directrices para a xestión de risco por parte dos bancos.

Tamén aconsellou unha baixada das taxas que os propietarios deben pagar se hai un cambio nos termos da hipoteca, como unha extensión do período de amortización.

0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar comentários [Atom]<< Página inicial