Salvemos Sanxenxo

07 setembro 2006

Noticias de Sanxenxo

  • O urbanismo e os ruídos centran as queixas do Valedor do Pobo en Sanxenxo
O Valedor do Pobo recibiu o pasado ano un total de seis queixas contra o Concello de Sanxenxo referentes a cuestións de urbanismo e a ruídos xerados polo funcionamento irregular de bares e cafeterías. Destacaron tamén varias reclamacións relacionadas con tráfico.

O funcionamento irregular de cafés e bares centraron as queixas.

Unha das queixas de urbanismo levou ao Valedor do Pobo a recomendar ao alcalde de Sanxenxo a que exerza adecuadamente as potestades de disciplina urbanística, adoptando as medidas de execución forzosa que sexan necesarias para asegurar o restablecemento da legalidade urbanística.

O informe anual de 2005 feito público polo Valedor recentemente destaca que aínda non recibiu unha resposta por parte do Concello. En materia de urbanismo e vivenda debemos de subliñar determinados casos nos que se desatenderon as resolucións do Valedor do Pobo, ben dun modo absoluto non recibindo contestación ningunha dá administración a que ía dirixida a resolución, como non caso do Concello de Sanxenxo , resalta.

A queixa, en cuestión, presentouna un veciño de Sanxenxo que indicaba que desde 1984 leva presentado no Concello diversas denuncias pola construción ilegal dun muro que linda coa súa leira sen recibir respecto diso ningunha solución por parte da Administración Local.

O Valedor, tras admitir esta reclamación a trámite, solicitou información ao Concello. Tivemos que reiterarlla en varias ocasións ata que nos remitiu un informe non que se poñía de manifesto que abrira varios expedientes de reposición dá legalidade urbanística polas obras denunciadas , sinala.

Esta resposta municipal motivou a recomendación realizada polo Valedor e mencionada anteriormente.

O Valedor, doutra banda, destaca a desatención de determinadas recomendacións dirixidas a Sanxenxo polo funcionamento molesto de locais de lecer.

Este organismo apunta que comprobou a existencia dunha teórica cafetería que funcionaba como pub ademais de utilizar unha terraza interior incorporada á actividade sen permiso.

0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar comentários [Atom]<< Página inicial