Salvemos Sanxenxo

26 fevereiro 2007

SANXENXO

A N U N C I O

  • Aprobación definitiva do “Plan Especial de ReformaInterior (PERI-2) en Carabuxeira-Padriñán”.

O Pleno da Corporación Municipal en sesión realizada o 28 de novembro de 2006 adoptou o acordo de:

Primeiro.—Aprobar definitivamente o “Plan Especial de Reforma Interior (PERI-2) en Carabuxeira-Padriñán”, tramitado a instancia da mercantil “Promocor Inversiones, S.L.”, segundo documentación técnica presentada, redactada polos arquitectos D. Eugenio Jiménez Passolas e D. Gustavo Pérez Álvarez con visado colexial de 01/12/03 e planos modificados con visado colexial de02/10/06.

Etiquetas:

0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar comentários [Atom]<< Página inicial