Salvemos Sanxenxo

02 março 2007

Hai Debate!!!

  • Escoitando este lúns o programa Hai Debate!!!

Escoitando este luns o programa Hai Debate!!!

Este Luns alegreime moito por ver na televisión pública galega un debate sobre urbanismo.Os discursos dos políticos os mesmos de sempre .Pero sorprendinme cando Carme Silva fixo unha denuncia sobre o tipo de urbanismo que se esta desenrolando no concello de Sanxenxo.
A denuncia que se refería a deputada era a seguinte:

O Concello tramitou a urbanización de Miraflores sen saber de quen era o chan

Telmo Martín asinou en xullo do 2002 un convenio que obviar que o 8% dos terreos son públicos

O ex-alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, asinou en xullo do 2002 un convenio cos promotores do chan urbanizable de Miraflores (S.U.11) sen coñecer que en realidade o Concello que dirixia era propietario de case o 8% do chan ao que se refería o documento no que estaba estampando a sua rúbrica. A sociedade Altos de Miraflores S.L. declara no convenio tramitado en Xulio del 2002 que é a propietaria de 13,5 hectáreas adoitarse no ámbito de actuación.
Dous anos e medio despois, e a tan só tres días de que o BNG alertase de irregularidades na tramitación do chan urbanizable, o Concello asegurou que tivo coñecemento fai dous meses de que unha das 13,5 hectáreas ás que fai referencia o convenio é en realidade de titularidade municipal.
Con todo, a parcela é propiedade do Concello desde fai 22 anos. O 19 de xuño de 1972 o Concello aprobou ante notario unha permuta cos duques de Patiño pola que a parcela de Miraflores, de 10.600 metros cadrados, pasaba a engordar o patrimonio municipal. Con todo, segundo explicaron onte desde o Concello, a parcela non figura no inventario de bens municipais que se elaborou entre o 2001 e o 2004.
No arquivo do Concello non consta «expediente algún coa escritura de permuta dos terreos», aseguran desde o equipo de goberno de Telmo Martín. ¿Como se decatou entón o Concello de que posúe unha hectárea de terreo nun dos chans de Sanxenxo máis cotizados polos promotores? «Fai dous meses», explican desde o Concello.
A finais do 2004, a comunidade de montes de Arra informou ao Concello da presenza dunha parcela de 8.600 metros na praia de Montalvo. Trátase do terreo que foi cedido aos duques de Patiño en 1972 a cambio do chan en Miraflores. «A comunidade de montes facilita o goberno unha copia do documento que recolle a permuta dos terreos e que agora xa consta no arquivo», asegura nun comunicado feito público equipo de goberno de Sanxenxo.
Os cálculos de cesións de edificabilidade quedan xa que logo alterados. Se o Concello posúe 10.600 metros cadrados dentro do chan urbanizable de Miraflores, correspóndenlle agora 4.023 de edificabilidade. O Concello pasará a formar parte da xunta de compensación que se constituirá para o desenvolvemento do chan e beneficiarase xa que logo do seu promoción.
Máis beneficios
Os beneficios polo aproveitamento do chan sumaranse aos 4,9 millóns de euros que os promotores do chan xa pagaron ao Concello por facerse cos dereitos de edificabilidade que lle corresponden ao Concello en virtude do Plan Xeral.

Mención particular merece a tramitación do Miraflores S.U. 11; está recollido no planeamento a resultas dun Convenio urbanístico dun xeito bastante forzado;declarouse urbanizábel o seu ámbito cando está rodeado de solo de protección forestal por todas as súas extremos, introducíndose no monte dun xeito que, de principio, repugna a máis mínima sensibilidade urbanística e medioambiental. A única razón que aparece no convenio de 2 de Xullo de 2002 adxunto aoP.X.O.M. para tal calificación consiste en que, como contrapartida, a propiedade ía a construír de vivendas sociais, en número aproximado de 50, ...a maioría do ámbito do S.U. 11 debería ser de protección. Foi salvar unha protección segurapola vía social. Pois ben, con posterioridade á aprobación do P.X.O.M., o 12 de Xaneiro de 2005, modificase o citado Convenio de Planeamento, desaparecendo a construción das vivendas sociais, ou sexa, desaparecendo a única razón esgrimida para a súa forzada conversión en urbanizábel, entendendo que as vivendas socias a construír pola propiedade eran o 10% do aproveitamento,desaparecendo un uso moi determinado que era o único sustento para a inclusióndo ámbito convenio urbanizábel. Dentro da liña de desprezo absoluto da normativa,esta modificación substancial do planeamento, fíxose mediante un convenio chamado urbanístico, supoñemos que de execución, sen ningún trámite de órganocolexiado nin público, cando, a todas luces, habería que tramitar unha modificación do planeamento. O beneficio para a propiedade orixinal foi increscendo por unha vía torticeira: edificabilidade non prevista a cambio deprestacións sociais, desaparición destas prestacións e, sobre todo, da onerosa carga de ter vivendas sociais no medio dunha urbanización de luxo.

Máis Información relacionada:

Etiquetas:

1 Comentários:

  • No Diario de Pontevedra o Domingo 2o de Febreiro do 2005 Sanxenxo Salnes paxina 17 ,en declaracions do Ex Alcalde Telmo Martin si tiña conocimento de todo. Se fala de duas solicitudes una en 1997 y outra de 1999 por parte da familia Patiño.

    Por Anonymous Anónimo, Às 10:37 da manhã  

Enviar um comentário

Subscrever Enviar comentários [Atom]<< Página inicial