Salvemos Sanxenxo

20 janeiro 2007

  • Salvemos Pontevedra recorre no TSXG o convenio urbanístico da Granxa

Cick na foto : ampliar
Os ecoloxistas de Salvemos Pontevedra denunciaron ante a sala do Contencioso do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) o convenio asinado polo Concello e os promotores do chan urbanizable número 8, que prevé a construción de 407 vivendas na Granxa, na parroquia de Dorrón.

Cick na foto : ampliar

A Xerencia de Urbanismo deu vía libre nos últimos meses aos chans urbanizables número 1 e 8, situados entre Punta Festiñanzo e o núcleo urbano de Raxó.

Estas urbanizacións contemplan a construción de 900 novas vivendas, o que supón un aumento de entre 1.800 e 3.200 turistas máis, se consideramos que as casas de dous pisos previstas na Granxa estean ocupadas por tres ou catro habitantes.


Salvemos Pontevedra vuelve a llevar al Concello de Sanxenxo a los tribunales por el desarrollo urbanístico del PXOM. En esta ocasión ha interpuesto en el TSXG una demanda contencioso administrativa contra el convenio urbanístico relativo al SU 8, ubicado en Os Cotos (A Granxa).

Salvemos Pontevedra ha denunciado en múltiples ocasiones el desarrollo del PXOM de Sanxenxo.
Salvemos Pontevedra ha presentado, en concreto, una demanda contra la resolución de la Xerencia de Urbanismo referente a la ratificación del convenio urbanístico mencionado que conllevó la desestimación de las alegaciones presentadas por el colectivo.

El Concello monetarizó el diez por ciento del aprovechamiento urbanístico que le correspondía en esta zona, ingresando a través de esta operación un total de 3.248.765 euros.

Salvemos Pontevedra presentó alegaciones el pasado día 25 de octubre contra el expediente de información pública en las que, entre otras cuestiones, se argumenta que la firma de este convenio es "contraria a derecho" y constituye "un acto nulo de pleno derecho".

El presidente del colectivo pontevedrés, Francisco Díaz, esgrime, para ello, que carece de diversos informes, que el valor de venta de las viviendas a construir en esta zona y señalado por el arquitecto, de 2.345 euros el metro cuadrado, es "absolutamente irreal por escaso" y que el convenio incumple el artículo 177.3 de la Lei do Solo 9/2002 por no prever la construcción de viviendas de promoción pública, entre otras cuestiones.

"En nuestras alegaciones se dejaba claro que la resolución es contraria a derecho y constituye un acto nulo de pleno derecho, conculcando el Real Decreto Legislativo1/1992 que impone la obligatoriedad de constituir el Patrimonio Municipal del Suelo; la Ley 9/2002 en su redacción de la Ley 15/2004, que impone en casos como éste el concurso mediante procedimiento abierto", recuerda Díaz.

En el Consello de la Xerencia de Urbanismo, celebrado el ocho de noviembre, no sólo se ratificó este convenio urbanístico sino que, además, se llevó a cabo la aprobación definitiva del proyecto de urbanización del plan parcial de esta bolsa de suelo ubicada en el lugar de Os Cotos, A Granxa, parroquia de Dorrón.

Noticia : Diario de Arousa

Mais información:Aprobación inicial do Proxecto de Compensación da Xunta de Compensación do S.U. 8 sito en A Granxa-Dorrón, do PXOM de Sanxenxo

Etiquetas: ,

1 Comentários:

  • Enhoraboa pola páxina e mais polo esforzo que facedes en defensa do voso entorno. Dende Ortigueira tentamos facer algo semellante porque ainda que a situación non é tan extrema pensamos que non vai tardar en selo. Fainos ben ver que as nosas preocupacións forman parte de un clamor xeneralizado. vos mando a nosa solidaridade xunto coa dirección do noso bloghttp://www.espacioblog.com/ortigueira

    Por Anonymous Ortigueira Sostible, Às 12:28 da tarde  

Enviar um comentário

Subscrever Enviar comentários [Atom]<< Página inicial